Endre konfigurasjon Musca / Aquarius

På fabrikken, blir knappene innstilt til å ha en pulserings funksjon (som, for eksempel, et bilhorn) med rekkevidde begrensningsmodus skrudd av og knappene 1&2, 3&4, 5&6 gjensidig blokkert (kan ikke brukes samtidig). Det er mulig å endre disse innstillingene ved å følge stegene nedenfor.

Knapp funksjon puls / flipflop

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp 1 og 2, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på knappen som skal endres, helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knappen vil bytte til flipflop-funksjon. Det grønne LED-lyset vil blinke 2 ganger (knapp-blokkering er fortsatt aktiv).
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Fjern knapp-blokkering for knapper som er horisontalt blokkert

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp 1 og 2, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på begge knapper helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knapp-blokkering vil bli skrudd av. Det grønne LED-lyset bil blinke 2 ganger.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Aktiver Knapp-blokkering for knapper som ikke er blokkert

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp 1 og 2, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på begge knapper helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knapp-blokkering vil bli aktivert. Det grønne LED-lyset bil blinke 2 ganger.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

STOPP-knappen fra puls til line relay funksjon

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp 1 og 2, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på STOPP-knappen helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knappen vil bytte til flip-flop funksjonalitet nå. Det grønne LED-lyset vil blinke 2 ganger (knapp-blokkering er fortsatt aktiv).
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Rekkevidde begrensning på

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp 1 og 2, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på ON-knappen helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Rekkevidde begrensning blir skrudd på. Det grønne LED-lyset vil blinke 2x.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Knapper Musca Standard konfigurasjon (Blinker 1x) Konfigurasjon som skal aktiveres (blink 2x)
Knapp 1 Puls Hold funksjon
Knapp 2 Puls Hold funksjon
Knapp 3 Puls Hold funksjon
Knapp 4 Puls Hold funksjon
Knapp 1 & 2 Gjensidig blokkert Ingen blokkering
Knapp 3 & 4 Gjensidig blokkert Ingen blokkering
Knapp 5 & 6 Gjensidig blokkert Ingen blokkering
Knapp 1 & 3 Ingen blokkering Gjensidig blokkert
Knapp 2 & 4 Ingen blokkering Gjensidig blokkert
Knapp 3 & 5 Ingen blokkering Gjensidig blokkert
Knapp 4 & 6 Ingen blokkering Gjensidig blokkert
STOP-knapp Puls Relé funksjon
ON Rekkevidde begrensning av Rekkevidde begrensning på

Gjenopprett til standard innstillinger

For å tilbakestille mottakeren til standard innstillinger, må du stille inn bare senderen til innstillings modus og hoppe over endringene. Eller slette alle sendere fra minnet ved å trykke på programmeringsknappen i 8 sekunder.