Endre konfigurasjon Sedna / Aquarius

På fabrikken, blir knappene innstilt til å ha en pulserings funksjon (som, for eksempel, et bilhorn) med rekkevidde begrensningsmodus skrudd av og knappene ▼ & ▲, og ◀ & ▶︎ gjensidig blokkert (kan ikke brukes samtidig). Det er mulig å endre disse innstillingene ved å følge stegene nedenfor.

Knapp funksjon puls / flipflop

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp ▼ og ▲ , deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på knappen som skal endres, helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knappen vil bytte til flipflop-funksjon. Det grønne LED-lyset vil blinke 2 ganger (knapp-blokkering er fortsatt aktiv).
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Fjern knapp-blokkering for knapper som er horisontalt blokkert

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp ▼ og ▲, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på begge knapper helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knapp-blokkering vil bli skrudd av. Det grønne LED-lyset bil blinke 2 ganger.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Aktiver Knapp-blokkering for knapper som ikke er blokkert

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp ▼ og ▲, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på begge knapper helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knapp-blokkering vil bli aktivert. Det grønne LED-lyset bil blinke 2 ganger.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

STOPP-knappen fra puls til line relay funksjon

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp ▼ og ▲, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på STOPP-knappen helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Knappen vil bytte til flip-flop funksjonalitet nå. Det grønne LED-lyset vil blinke 2 ganger (knapp-blokkering er fortsatt aktiv).
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Rekkevidde begrensning på

 1. Skru av senderen ved å trykke på AV-knappen i 1 sekund
 2. Hold nede knapp ▼ og ▲, deretter trykk også på AV-knappen og hold nede i 5 sekunder.
 3. Det grønne LED-lyset vil være på kontinuerlig, senderen vil bytte til den innstilte modusen. Du kan nå slippe knappene.
 4. Hvis ingen av knappene blir holdt inne i 30 sekunder, vil senderen gå ut av innstillingsmodus.
 5. Trykk på ON-knappen helt til det grønne LED-lyset begynner å blinke.
 6. Rekkevidde begrensning blir skrudd på. Det grønne LED-lyset vil blinke 2x.
 7. Sett mottakeren til «programmerings» modus ved å trykke et kort på programmerings knappen (det røde LED-lyset på mottakeren vil skru seg på)
 8. Trykk på AV-knappen til senderen (innen 30 sekunder), det gule LED-lyset på mottakeren vil blinke 4 ganger.
 9. Konfigurasjonen har blitt lagret på mottakeren og senderen har gått ut av innstillingsmodus og skrur seg av (det grønne LED-lyset på senderen er av).
 10. Sku strømforsyningen til mottakeren av for å så skru den på igjen for å aktivere de nye innstillingene.
 11. Som et siste steg, sett senderen på og sjekk funksjonaliteten.

Knapper Sedna Standard konfigurasjon (Blinker 1x) Konfigurasjon som skal aktiveres (blink 2x)
Puls Hold funksjon
Puls Hold funksjon
Puls Hold funksjon
Puls Hold funksjon
▼ & ▲ Gjensidig blokkert Ingen blokkering
◄ & ► Gjensidig blokkert Ingen blokkering
Gjensidig blokkert Ingen blokkering
▼ & ◄ Ingen blokkering Gjensidig blokkert
▲ & ► Ingen blokkering Gjensidig blokkert
Ingen blokkering Gjensidig blokkert
Ingen blokkering Gjensidig blokkert
STOP-knapp Puls Relé funksjon
ON Rekkevidde begrensning av Rekkevidde begrensning på

Gjenopprett til standard innstillinger

For å tilbakestille mottakeren til standard innstillinger, må du stille inn bare senderen til innstillings modus og hoppe over endringene. Eller slette alle sendere fra minnet ved å trykke på programmeringsknappen i 8 sekunder.