Programmering av Indus 1S til Gemini-mottakeren.

Har vil det bli forklart hvordan den trådløse nødstoppen Indus 1S kan programmeres i forbindelse med Gemini-mottakeren.

English Netherlands Germany France

Trinnvis Beskrivelse

Vær oppmerksom på at alle systemer allerede er programmert fra fabrikk!
Hvis du vil programmere en ny Indus-sender på Gemini-mottakeren, fortsett som følger:

  1. Kontroller at Gemini-mottakeren er riktig tilkoblet og slått av, og det samme gjelder senderen.
  2. Hvis pakningen er stengt, skru den opp og finn den hvite programmeringsknappen på kretskortet
  3. Trykk på den hvite knappen og hold den inne mens du slår på spenningen på Gemini-mottakeren.
  4. Status-LED-pæra på mottakeren lyser rødt, og du kan nå gi slipp på den hvite knappen
  5. Aktiver senderen innen 20 sekunder. Etter 20 sekunder avsluttes program-modus, og du må begynne på nytt igjen
  6. Så snart senderen er aktivert innen 20 sekunder, vil LED-pæra på mottakeren begynne å blinke gult

Bare én sender kan programmeres på Gemini 1S. Så snart en ny sender blir programmert, vil den forrige programmerte senderen overskrives.