Fjernkontroll som en del av en innovasjon innen dyrking av purreløk

Forskningsstasjonen for grønnsaksdyrking (PSKW) i Belgia er et testanlegg som er fokusert på forskning, utvikling og innovasjon i landbrukssektoren. Organisasjonen har nylig montert en trådløs fjernkontroll fra Tyro på en New Holland-traktor. I kombinasjon med et GPS-system, vil det være én person mindre nødvendig for å dyrke purreløk. Dette er ikke bare under høsting, men for alle oppgaver på testanlegget.

Dyrking av purreløk med assistanse fra en fjernkontroll

New Holland-traktoren drives med et GPS-system i traktoren. Dette systemet styrer hjulene på traktoren automatisk. En forhåndsinnstilt linje følges, som i sin tur også følges når purreløken plantes. Ved å ta i bruk de nødvendige sikkerhetstiltakene trenger ingen å sitte i traktoren. GPS-systemet i kombinasjon med vår trådløse fjernkontroll Pyxis, skaper muligheten til å la traktoren utføre alle slags typer handlinger.

Betjene en traktor med en fjernkontroll

På grunn av de 8 funksjonene fjernkontrollen har, kan føreren stoppe traktoren, kjøre den i revers, og deretter kjøre fremover. Når bakken er våt må traktoren kjøres langsommere, og når det er tørt kan hastigheten økes. I tillegg til det, kan drivene på maskinen skrus av eller på, og ved hjelp av fjernkontrollen kan maskinen senkes og så heves igjen.

Sikkerhet

Ved å trykke på stoppknappen på oversiden av kontrollene vil alt slås av umiddelbart. Traktoren er utstyrt med en hindringssikkerhetsmekanisme som stopper traktoren hvis en del brytes ned. Som et ekstra sikkerhetstiltak er rekkevidden satt på +/- 30 meter; systemet kobler umiddelbart ut når det ikke lenger er kontakt mellom fjernkontrollen og mottakeren.

Liste med funksjoner

  • Kjøre fremover, kjøre i revers
  • Start, stopp
  • Øke hastigheten, senke hastigheten
  • Kraftuttaksaksel inn/ut
  • Stoppknapp: motoren på traktoren fullstendig avslått
  • Utenfor rekkevidde-beskyttelse
GPS-systemet som følger en forhåndsinnstilt linje
Dyrking av purreløk med en New Holland-traktor

Video av anvendelse

Nedenfor finner du en kort video der fjernkontrollen brukes for å høste purreløk. Her kan du se at purreløken faller ned på et transportbånd. Purreløken blir så tatt herifra og plassert i en metallboks. Så snart denne er full, vil en ny boks lastes opp og kan kjøres videre.

Den trådløse kontrollen brukes ikke bare for innhøsting, men også til planting, såing og pløying av purreløken. I mellomtiden har PSKW også utstyrt de andre traktorene sine med en fjernkontroll fra Tyro.