Tyro Remotes og CSR: i samtale med Henk van der Meij

Henk van der Meij

Å gjøre forretninger i dag er ikke lenger mulig ute å følge med på bedriftens samfunnsansvar (CSR) når man planlegger og iverksetter beslutninger. Henk van der Meij, direktør for Tyro Remotes, tenker det samme. Alle beslutninger tas ved å tenke på de ansattes velvære, effekten av våre egne aktiviteter på samfunnet og miljøet. Det forventes i økende grad at organisasjoner tenker gjennom og til og med implementerer CSR, og dette går litt lengre enn bare å følge de juridiske forpliktelsene. I et intervju med Henk van der Meij tar vi en nærmere titt på betydningen av CSR-entreprenørskap for Tyro Remotes. Hva er merverdien av CSR? og hva driver Tyro Remotes?

Ifølge Henk spiller bærekraft en viktig rolle i både næringsliv og privatliv.

“Det er ikke det at du som person utgjør en liten forskjell i det store bildet. Med holdningen og innspillene dine påvirker du også andre mennesker, og til slutt handler det også om tankegangen til den store gruppen mennesker. I disse dager blir temaer som kildesortering og reduserte strømkostnader også observert hjemme. I tillegg har vi begynt å spise annerledes, vi spiser mindre kjøtt og prøver å kjøpe mye mer lokalprodusert mat”.

Ifølge Henk burde hvert selskap jobbe med CSR. Dette starter internt med utviklingen av et hyggelig miljø for de ansatte å jobbe i.

”Når det gjelder produksjon, jobber vi allerede i et veldig rent og helst støvfritt produksjonsmiljø. Dette er også implementert til kontorene der vi har en policy om rene skrivebord. Vi jobber ikke med tunge og/eller forurensende maskiner og jobber alltid i et rent og sunt miljø. Siden det allerede er organisert så godt i basen, er det egentlig ikke så mye mer man kan gjøre. Likevel må du fortsette å jobbe med det, ikke bare fordi omverdenen følger med, men fordi de ansatte er mer årvåkne og bevisste på det. ”

I tillegg til CSR-temaet “personer”, er det mange flere ting som CSR-gründere bør ta hensyn til. Henk forklarer hva som betyr noe for Tyro Remotes, og hvor den virkelige merverdien ifølge ham ligger.

“Bedriftens samfunnsansvar er et must etter mitt syn. På lang sikt er det et must at hvert selskap er godt involvert med CSR i selskapet. Fra operativ til strategisk ledelse, vil CSR måtte forplantes, det er/vil være den eneste riktige måten å drive virksomheten på. Det skaper verdi på et økonomisk, sosialt og økologisk nivå: de 3 P-ene, profitt, personer og planet.

Du velger ikke alltid bevisst hvilke ting som det skal fokuseres på, det blir delvis automatisk bestemt etter hva som kommer din vei. I tillegg blir du også bedre og mer bevisst på viktigheten av alle CSR-temaer. Hvis jeg skal nevne de viktigste CSR-temaene for Tyro Remotes, er det de følgende:

  • Å gjøre alt en gang og gjøre det bra, vår arbeidsflyt er laget for dette.
  • Utvikle produkter med en levetid på 10 år eller lengre.
  • Gjøre internasjonale forretninger.
  • Skape et hyggelig arbeidsmiljø.
  • Reparasjon av produkter er ikke en del av inntektsmodellen, og vi foretrekker å slippe å måtte reparere produkter. Som et resultat produserer vi mer robuste produkter, og vi har minimale transportkostnader.
  • Vi sørger for å ha et minimalt fotavtrykk på planeten i alt vi gjør.

Arbeid viser at det ikke er lett å gjøre forretninger ansvarlig. Mange organisasjoner setter seg fast i de tidlige stadiene av CSR, og aktivitetene er ikke veldig strukturerte. Å iverksette CSR i alle deler av selskapet er aldri uten motstand. Henk har lagt merke til at hvis du holder fokus, vil du til slutt få alle om bord. Spesielt når ansatte også ser at det lønner seg

“Jeg tror at fokus er den viktigste tingen for å lykkes innenfor CSR. Det er policyen som betyr noe. I et selskap ønsker ansatte å arbeide med prosjekter som bidrar til deres personlige vekst, men også til noe som er større enn dem selv. De vil gjerne ha en jobb som lar dem ha en positiv innvirkning på miljøet.

Vi fortsetter å se på ting annerledes og har en “bare gjør det” mentalitet. Det er normalt i vår virksomhet at målsettingen under utviklingen av nye produkter og produktlinjer settes i områder med begrenset strømforbruk, minimal bruk av råvarer osv. Dette, i tillegg til den vanlige måten å jobbe på og lede an i kildesortering, hygiene osv., Sikrer at motivasjon ikke er et stort tema.”

Bedriftens samfunnsansvar fortsetter å utvikle seg, og det krever kontinuerlig innsats fra alle organisasjoner. De siste årene har Tyro Remotes allerede gjennomgått noen endringer mot CSR, men ifølge Henk er de ikke helt i mål.

“Jeg er veldig fornøyd med at vi alle jobber i en vakker bygning med gode arbeidsplasser med et godt fokus på isolasjon og strømforbruk. Hele bygningen er utstyrt med LED-lys på dagslysnivå. Veldig behagelig, lite strømforbruk, du blir ikke like fort sliten og det er bra for konsentrasjonen. Et energisøk konkluderte nylig med at det nesten ikke er noe vi kan gjøre for å oppnå ytterligere besparelser. Det er fortsatt en oppgave og et mål innen bærekraftig strømproduksjon. I fremtiden vil vi fokusere på å skape strøm med solcellepanel og/eller en varmepumpe. På grunn av de høye kostnadene og hindringene, for eksempel ytterligere forsikringskrav, kan slike beslutninger ikke tas over natten. Vi ønsker ikke bare å utvikle Tyro Remotes til å bli et klimanøytralt, sirkulært og sosialt involvert selskap, men også fokusere alle anstrengelser og investeringer på et sosialt og bærekraftig samfunn. Hvorfor? Fordi det er slik det burde være det. Hvordan? Ved å bestemme oss for å gjøre det og være åpen for ny innsikt.