Maskin-til-maskin til kompostproduksjon

Tyros fjernkontroller blir regelmessig brukt i soppdyrking. Tidligere har vi beskrevet hvordan en klient tok i bruk en fjernkontroll for å styre en vinsj. Hoving Holland tar i bruk en noe mer avansert teknikk ved hjelp av Tyro M2M-settet.

Kompost for å dyrke sopp

Produksjonen av kompost for å dyrke sopp er en kompleks prosess som skjer i flere faser. I første fase blandes de rå materialene slik at nedbrytningsprosessen starter. Dette skaper en veldig fuktig og korrosiv omgivelse. I andre faste startes en pasteuriseringsprosess i de spesialdesignede tunellene. Komposten blir så trukket ut av tunellene og deponert tilbake dit gjentatte ganger, slik at det er en kontinuerlig pasteuriseringsprosess.

Komposten tømmes på et nett. En såkalt «tunnelvinsj» drar nettet ut av tunellen, og så fyller en beholder tunellen men kompost igjen. Ofte har en bygning mer enn tjue tuneller. Maskinene kan bli satt opp som nødvendig ved hvilken som helst tunnel. Et trådløst start- og stoppsignal er helt avgjørende.

Maskin-til-maskin-anvendelse

Så lenge maskinene er i drift, mottar begge maskinene et konstant signal fra sentralenheten. En konstant tilførsel av materiale er veldig viktig for kvaliteten på komposten, som i sin tur gjør det ekstremt viktig at startsignalet kan sendes og mottas uten av noen form for avbrudd. M2M-systemet fra Tyro er den ideelle løsningen.