Dyrking av sopp ved hjelp av en fjernkontroll fra Tyro

Kultivering av sopp er en komplisert men hyggelig prosess. Dette må gjøres ved å skape et kunstig høst-lignende miljø. Et passende kulturmedium og en optimal kondisjonering er av stor betydning her.

Dyrking av sopp

Sopp-plantasjer består av flere celler. I dette tilfellet er cellen 5 meter bred og 80 meter lang, med 7 nivåer. Hvert bed er forsynt med kompost der mycel (soppsporer som utvikler seg til fint forgrenede hyfer) er behandlet med et lag av foringsmateriale på toppen.

En celle er hermetisk lukket. Etter omtrent tre dager vil soppdyrkeren komme med en stor endring i klimaet: temperaturen på komposten har sunket fra 27°C til 20°C på to eller tre dager. På grunn av endringen i klimaet, trekker mycelet over i foringen seg sammen og danner sjampinjonger. Disse vokser seg til sopp. Hvert bed gir to avlinger.

Automatisert prosessering

De avkuttede soppene legges på et transportbånd under innhøstingen. Dette transportbåndet er hengt opp ved hjelp av stålkabler som kan justeres i høyde langs hele lengden av cellen. Høydejusteringen av transportbåndet er en av de to funksjonene som fjernkontrollen brukes for.

Strekking av duken

I tillegg til transportbåndet, betjenes også motorene for vinsjen for duken med fjernkontrollen fra Tyro. Ved bruk av denne vinsjen trekkes duken tilbake til bedet etter det har blitt tømt. På denne måten kan en celle tømmes hver sjette uke og bli forberedt for den neste avlingen.

Tyro fjernkontroller

Soppdyrkeren har valgt en trådløs fjernkontroll, slik at han kan gå fritt rundt i cellen uten å kontinuerlig bruke en kabel. Det fuktige miljøet kan redusere rekkevidden på en radiofjernkontroll betraktelig. Pyxis-fjernkontrollen i kombinasjon med Auriga-mottakeren er ideell for bruk i en sopp-plantasje. En spesialist i industriell automasjon installerte settet profesjonelt, og ga dermed sluttbrukeren maksimal brukerkomfort.

conveyor-belt-mushrooms