Tyro fjernkontroll bidrar til å resirkulere byggavfall

Avfall fra bygg- og rivningsarbeid er i utgangspunktet en blanding av stein, metall, tre, papir og plast. Selv om det meste allerede sorteres på byggeplassen, er et sorteringssenter absolutt ikke en ekstra luksus.

Avfall fra bygg- og rivningsarbeid resirkuleres

Det belgiske firmaet har sitt eget rivningsfirma. De leier ut containere for byggavfall, men kundene kan også levere avfallet sitt til sorteringssenteret. Resirkulering av dette avfallet sikrer at verdifulle rå materialer ikke går tapt. For å oppnå dette, blir avfallet og søppelet nøye sortert slik at så mye som mulig kan tas vare på for gjenbruk og resirkulering.

sorteringsmaskinen

En sorteringsmaskin brukes for å sortere avfallet fra bygg- og rivningsarbeid. Avfallet sorteres for det meste automatisk. Det gjenværende avfallet blir sortert manuelt på et transportbånd.

Betjening av sorteringsmaskinen fra en avstand

En operatør kan starte og stoppe maskinen, eller midlertidig avbryte prosessen hvis sorteringsmaskinen ikke kan holde tritt med transportbåndet. For å betjene begge disse funksjonene, bygger en spesialist innen industriell automasjon Pyxis-fjernkontrollen. Denne fjernkontrollen kommer med 4 kanaler og en stoppknapp, og den har alltid kommunikasjon med Tyro Auriga-mottakeren.

Fjernkontrollen med en rekkevidde på 250 meter kommer fullt til sin rett når man jobber i et krevende industrimiljø som dette. Fjernkontrollen er motstandsdyktig mot skitt og fukt (IP 65), og bidrar direkte til en mer effektiv og tryggere bruk av sorteringsmaskinen og miljøet.