Kryogenisk tank med en fjernkontroll fra Tyro for ekstra sikkerhet

Et firma i England som spesialiserer seg på bilelektronikk installerte en fjernkontroll fra Tyro på en kryogenisk trailer. Den måten man gjør dette på er ikke bare en vanlig prosedyre som skjer daglig, ikke engang for Tyro.

Ekstremt kalde væsker

Kryogenisk betyr bokstavelig talt «frysing». De fleste kryogeniske stoffer kondenseres til flytende gasser med veldig lave temperaturer på -273 ºC til -130 ºC. Når disse væskene kommer i kontakt med luften på utsiden, begynner de å koke og gå inn i en gassformet tilstand. Kontakt med materialet eller stoffet som er nedkjølt kan forårsake alvorlige skader, og disse ligner på brannskader. I tillegg til det, kan det føre til kvelning i lukkede rom (fordi oksygen fortrenges til en gassform). Når du arbeider med slike stoffer, er det derfor viktig å ta nødvendige sikkerhetstiltak.

Musca Aquarius som et ekstra sikkerhetstiltak

Som standard er lastebilen med den kryogeniske tanken utstyrt med faste nødstoppknapper rundt kjøretøyet, slik at forsyningen vil stenges umiddelbart i tilfelle av en nødsituasjon. Tenk deg en lekkasje i en slange eller en defekt ventil. Som et ekstra sikkerhetstiltak, brukes Tyra Musca-fjernkontrollen med to kanaler i kombinasjon med Aquarius-mottakeren. Ved levering av stoffet må sjåføren vente i noen sekunder, eller trykke på knapp 1 eller knapp 2 for å hindre at systemet blir forseglet. Når sjåføren, uansett grunn, ikke trykker på knappen i løpet av 50 sekunder, vil en varseltone høres i 10 sekunder. Systemet slår seg av så snart ingen knapper blir trykket på i løpet av ett minutt.

Grunnen til at man bør bruke dette ekstra sikkerhetstiltaket

Når dette ekstremt kalde materialet slippes ut, er det en risiko for at sjåføren mister bevisstheten. I en situasjon som dette vil nødstoppknappene rundt lastebilen være ubrukelige. Ved å bruke en ekstra kontroll ved hjelp av radiofjernkontrollen fra Tyro, er skaden begrenset.