Støpt sender og mottaker med ekstern tilkobling

Et internasjonalt selskap som spesialiserer seg på industriell rengjøring har utviklet en ny, svært fleksibel høytrykk sprøytepistol. Pistolen på høytrykksspyleren bruker allerede en tykk slange til vannforsyningen, så ved å bruke en kabel for å betjene vannforsyningen, vil den profesjonelle brukeren ha en svært begrenset plass å bevege seg på.

Fjernkontroller med kabel og standard fjernkontroller er ikke tilstrekkelig

For tunge industrielle applikasjoner der lange avstander må dekkes, er et kablet system definitivt ikke en løsning. Den som mener at det kan løses ved hjelp av en enkel fjernkontroll tar feil. Industriell rengjøring av broer, bygninger eller kanaler krever at mye vann sprøytes under høyt trykk. En beskyttelsesmerking av IP66 er ofte utilstrekkelig. Dessuten er det umulig å holde en industriell sprøytepistol med så høyt trykk med bare en hånd, samtidig som man betjener fjernkontrollen med den andre hånden.

Spesiallaget sender med ekstern tilkobling

En høytrykkssprøytepistol må betjenes med begge hender. Den mest praktiske løsningen er å integrere senderen i sprøytepistolen. Ingeniørene hos Tyro, sammen med kunden, tenkte ut den perfekte løsningen der printkortet på fjernkontrollen er laget etter målene på dyserøret. Senderen er tilkoblet med en flat kabel, og ved hjelp av en betjeningsknapp kan kunden kan sende et radiosignal til mottakeren for å angi trykk eller for å styre andre funksjoner.

Solid støpt – 100% vanntett

Selvfølgelig er det ikke garantert at en sender er vanntett hvis den er plassert i en innkapsling. Tyros løsning for å sikre en 100% vanntett garanti er enkel, men effektiv: hele kretskortet er innkapslet i syntetisk harpiks, bortsett fra antennen, som ikke ville ha den optimale rekkevidden (opp til 700 meter) som den har nå om den var innkapslet i syntetisk harpiks. Resultatet er en ny fjernkontroll som har blitt lagt til i vårt spesielle sortiment: Carina. I kombinasjon med den 100% vanntette radiografiske mottakeren, er dette settet den optimale, vanntette og fleksible løsningen som også kan brukes til andre formål.

Maksimal mobilitet

Fordi Carina-senderen bruker svært lite strøm og vanligvis bruker et 9 volts batteri, må batteriet byttes ut annethvert år. Imidlertid har klienten utviklet sprøytepistolen slik at senderen blir ladet opp så snart sprøytepistolen er satt tilbake i laderen.

Vår styrke: individuelle løsninger

Har du et program som går utover grensene for en standard fjernkontroll? Kanskje Carina i kombinasjon med Aquarius-mottakeren er den ideelle løsningen. Konsulentene våre vil hjelpe deg med å finne den optimale løsningen. Spør oss!