Industriell fjernkontroll med RFID-leser eller –brikke

Når en ny type teknologi har blitt akseptert, tar det ikke lang tid før Tyro begynner å få spesifikke spørsmål fra kunder om hvordan lignende teknologi kan brukes. På denne måten har vi levert ulike fjernkontroller i kombinasjon med en RFID-leser eller RFID-brikke. Fjernkontroller er knyttet til hverandre ved hjelp av en unik 24-bits kode for å hindre interferens fra andre signaler.

RFID for å koble en sender til en mottaker

Vanligvis er det å sette opp en fjernkontroll til en mottaker en prosedyre som bare må gjøres en gang. Men hva om operatøren alltid må drive andre maskiner og hver og en av dem har sin egen mottaker? RFID-brikker er løsningen.

Med en RFID-brikke på hver maskin, kan operatøren flytte fjernkontrollen til den bestemte brikken, som i sin tur parer den til tilsvarende mottaker. Det er slik man driver forskjellige maskiner uten å måtte gå gjennom prosedyrer som bare var ment som engangsprosedyrer. Avhengig av situasjonen og risikoen, vil den unike sikkerhetskoden i senderen bli slettet etter hvert som tiden går. På denne måten er sikkerheten garantert.

En slik applikasjon er interessant for hovedkontrollører med hensyn til vedlikehold, men også hos en operatør som har bestemte autorisasjoner som en person.

RFID for å koble en mottaker til en bestemt sender.

Under ingen omstendigheter skal en mottaker reagere på et tilfeldig radiosignal. Den skal bare reagere på senderen med riktig ID. I dette tilfellet er mottakeren utstyrt med en RFID-leser. Fjernkontrollen er utstyrt med en RFID-brikke med en unik kode som tilsvarer den spesifikke senderen. Så snart fjernkontrollen med RFID-brikken holdes nær RFID-leseren, vil mottakeren bare akseptere signaler fra den relevante fjernkontrollen.

Dette RFID-oppsettet brukes for AGV-er (Automated Guided Vehicles) som brukes i distribusjonssentre. En AGV kjører langs en gitt rute, og på veien passerer den en RFID-brikke. Fra det øyeblikket vil den bare “adlyde” signalene som sendes fra den tilsvarende senderen. Dette signalet kan være et gå- eller stoppsignal fra et menneske eller en maskin (M2M) som guider AGV-en dit du skal og hva den skal gjøre. En fordel er at det ikke er nødvendig å belaste et wifi-nettverk eller sette opp et nytt et.